Logo projektu Absolwent - nastawiONy na pracę!

Przygotuj się do wejścia na rynek pracy

Weź udział w projekcie „ABSOLWENT – nastawiONy na pracę!” i otrzymaj wszechstronne, profesjonalne wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu Twojej indywidualnej ścieżki kariery.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uśmiechnięty niepełnosprawny student na wózku inwalidzkim.
Niepełnosprawna dziewczyna mająca protezę zamiast lewego przedramienia siedzi przy komputerze.

Pomagamy studentom i absolwentom z niepełnosprawnościami w znalezieniu pracy ich marzeń poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia ze strony naszych specjalistów.

W projekcie mamy miejsce dla aż 100 osób! Jest on realizowany od 1.12.2022 roku do 30.09.2024 roku w dwóch okresach finansowania.

Po zapisaniu do projektu otrzymasz indywidualne wsparcie zgodnie z opracowanym przez nas projektem.
Te działania to:

IPD, czyli Indywidualny Plan Działania to ścieżka rozwoju zawodowego dostosowana do indywidualnych predyspozycji i preferencji zawodowych uczestnika z uwzględnieniem jego umiejętności i wykształcenia. W skrócie to taki plan dalszego działania.

W trakcie pracy z doradcą zawodowym przeanalizujesz swoje silne i słabe strony, umiejętności oraz zainteresowania zawodowe pod kątem planowania kariery zawodowej. Doradca przygotuje Cię także do poszukiwania pracy zgodnej z Twoimi preferencjami oraz wesprze na różnych etapach aktywizacji.

Rolą pośrednika jest zwiększenie Twoich szans na zatrudnienie. Pośrednik przeszukuje oferty pracy zgodne z Twoimi indywidualnymi predyspozycjami i oczekiwaniami. Dzięki swojemu doświadczeniu wybierze oferty, które będą dla Ciebie najlepsze.

Psycholog wesprze Cię na każdym etapie Twojego udziału w projekcie. Pomoże Ci uwierzyć w siebie, swoje kompetencje i zmotywuje do przełamania bariery strachu związanej z poszukiwaniem pracy.

Praca z doradcą zawodowym wskaże obszary, na których można uzupełnić Twoje kompetencje. Projekt przewiduje Twój udział w indywidualnych warsztatach i szkoleniach, które podniosą Twoje kwalifikacje i zwiększą szansę na zatrudnienie. Każdy uczestnik weźmie udział w warsztatach z autoprezentacji.

Celem warsztatów wyjazdowych jest podniesienie Twojego poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności zatrudnienia przez nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych w prawidłowym funkcjonowaniu w różnych, często trudnych, sytuacjach społecznych.

Mentor będzie wspierał Cię w nowym miejscu pracy. Będzie też obserwował Twoje funkcjonowanie w firmie żeby lepiej dostosować dotychczasowe zalecenia do potrzeb Twoich i pracodawcy.

Staże pozwolą Ci uzupełnić zdobyte kwalifikacje i kompetencje o praktyczne doświadczenia i umiejętności. Pomogą Ci także przełamać lęki związane z rozpoczęciem zatrudnienia.

Mężczyzna z zespołem downa uczęszczający na zajęcia i siedzący przy komputerze.

OzN

Jesteś osobą niepełnosprawną i posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a na dzień przystąpienia do projektu nie posiadasz zatrudnienia.

Studenci

Jesteś studentem ostatniego roku studiów w szkole wyższej (lub absolwentem).

Absolwenci

Jesteś absolwentem szkoły wyższej, to znaczy, że posiadasz dyplom potwierdzający ukończenie studiów wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Chcesz otrzymać wsparcie i czujesz, że projekt jest dla Ciebie? Skontaktuj się z nami!

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Absolwent – nastawiONy na pracę!

Pilotażowy program „ABSOLWENT”

DOFINANSOWANIE
1 848 012,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:

1 976 312,00 ZŁ

DATA PODPISANIA UMOWY
29.12.2022

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Osiedle Robotnicze 47A
58-500 Jelenia Góra

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych